Metabolik Sendrom Derneği 2003 yılında metabolik sendrom, risk faktörleri, komplikasyonları ve birlikte olduğu hastalıklarla mücadele amacıyla kurulmuştur. Metabolik sendrom yaşam tarzı bozukluğu sonucu uygun genetik zemini olan kişilerde gelişen kardiyometabolik risk faktörleri topluluğudur. Metabolik sendrom teşhisi için tanımlanmış beş bileşenden üçünün mevcudiyeti aranır. Metabolik sendromun beş temel bileşeninden birincisi kalın bel çevresi (abdominal obezite)dir. Bel çevresinin genişlemesi ile kendini belli eden iç organlardaki aşırı yağ birikimi (visseral obezite) ve bununla ilişkili olarak gelişen insülin direnci metabolik sendromda görülen diğer bozuklukların öncüleridir. Metabolik sendromun diğer dört bileşeni; kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), kan yağlarından trigliseridlerin yüksekliği, HDL kolesterolün düşüklüğü (dislipidemi) ve kan şekeri yüksekliğidir (disglisemi). Yağlı karaciğer hastalığının da başlıca sebebi metabolik sendromdur. Metabolik sendromla ilişkili bir diğer hastalık da polikistik over sendromudur. Metabolik sendromu olup, hali hazırda diyabeti olmayanlarda tip 2 diyabet ortaya çıkma ihtimali, metabolik sendromu olmayanlara göre beş kat yüksektir. Koroner arter hastalığı için ise iki kat risk artışı vardır. Metabolik sendromun önlenmesi ve tedavisinde en etkili yöntem yaşam tarzının düzenlenmesi (özellikle doğru beslenme ve egzersiz)dir. Bunun yanında psikososyal stresin azaltılmasına, huzur ve esenliği sağlamaya yönelik davranış değişiklikleri de önemlidir.

ARAŞTIRMALAR

METABOLİK SENDROM NEDİR?

MetabolikSendromNedir

MetabolikSendromSonuçları

AbdominalObeziteKİTAPLAR